Tiếng Anh

GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN

Học online, chất lượng như offline

Khoá học trực tuyến: Tiếng Anh giao tiếp

Nội dung khóa học

Thời lượng:

16 buổi (3 tháng)

Thời gian 1 buổi:

90 phút