Tiếng Anh

GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN

Học online, chất lượng như offline

Khoá học trực tuyến: Tiếng Anh giao tiếp

Nội dung khóa học

Hệ thống quản trị đào tạo trực tuyến HVG LMS

HVG LMS dành cho ai?

Hệ thống đào tạo trực tuyến trên HVG LMS giúp quản lý tất cả các hoạt động của đơn vị giáo dục đào tạo tại trường học, trung tâm hay cá nhân dạy học.

  • Trung tâm giáo dục các cấp-ôn luyện thi
  • Trung tâm ngoại ngữ
  • Trung tâm kỹ năng
  • Trường học công lập, tư thục
  • Đào tạo nội bộ, doanh nghiệp

Thời lượng:

36 buổi (3 tháng)

Thời gian 1 buổi:

75 phút