Tiếng Anh

GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN

Học online, chất lượng như offline

Khoá học online: Business English - Level 1 - Test

Chuyên đề 1

Tài liệu khoá học:

Thông tin giảng viên

Kieu Khanh

  • 4 năm kinh nghiệm
  • Từng học tại TCU – Texas Christian University
  • Fort Worth, Texas